January 27, 2015

รอฉันก่อนนะ Taiwan ... ตอนที่ 5 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน ออนไลน์) #Taiwanแบบฟอร์มการขอวีซ่าไต้หวัน ออนไลน์ (สำหรับนักท่องเที่ยว)
อ้างอิงจากประสบการณ์ ที่เคยกรอกข้อมูลเองนะคะ ^^
    
1.เข้าไปที่ https://visawebapp.boca.gov.tw
    
เลือก General Visa Applications
จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าเว็บแบบนี้

จากนี้จะอธิบายตามหมายเลขในภาพนะคะ
1. เลือก THAILAND  จากนั้นมันจะขึ้นช่องให้กรอก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของเรา พอกรอกช่องนี้ มันจะ Auto ไปขึ้นช่องที่ 6 เลยนะคะ

2. จากนั้นให้เลือก Asia >> Taipei Economic..in Thailand
คลิกเลือกที่ช่อง Visitor Visa
คลิกเลือกที่ช่อง Single (ต้องการไปกลับครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท) / ช่อง Multiple (หากต้องการไปกลับหลายครั้ง ในเวลาไม่ค่อยห่างกัน..แบบนี้จะคุ้มกว่าค่ะ แต่ค่าธรรมเนียมก็สูงกว่าเช่นกัน)

**ถ้าช่องที่ต้องกรอกตัวหนังสือ ให้กรอกภาษาอังกฤษ ตอนนั้นกรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ**
3. นามสกุล
4. ชื่อจริง (แบบไม่มีคำนำหน้า)
5. ถ้าเป็นคนไทยแต่กำเนิด ไม่เคยเปลี่ยนสัญชาติ ก็ตอบ "None"
6. เลขประจำตัวประชาชน ที่ Auto มาตั้งแต่กรอกในข้อที่ 1.
7. เพศชาย(M) หญิง(F)
8. วันเกิดเรา (ค.ศ. | เดือน | วัน)
9. สถานที่เกิด ตามหนังสือเดินทาง (Passport)
    - (จังหวัด) เช่น CHON BURI
    - (ประเทศ) เช่น THAILAND
10. ชื่อ-นามสกุล บิดา
      ชื่อ-นามสกุล มารดา
11. วันเกิดบิดา (ค.ศ. | เดือน | วัน)
      วันเกิดมารดา (ค.ศ. | เดือน | วัน)
12. สถานภาพ (โสด / แต่งงานแล้ว / ..)
13. อาชีพ (ของซูลิตอบ Other|อื่นๆ  เพราะหาอาชีพพนักงานบริษัทไม่เจอ 555+)
14. ชื่อบริษัท / ชื่อโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ (สอดคล้องกับข้อ 13.)
15. ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ที่เราไปพักในไต้หวัน (เช่น โรงแรม, โฮสเทล)
16. ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ในประเทศไทย..ของเรา
17. ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ปัจจุบัน..ของเรา
18. อีเมล์ (จะใส่หรือไม่ก็ได้)
19. Next ไปยังหน้าที่ 2/4 (มีให้กรอกทั้งหมด 4 หน้า)


20. ประเภทหนังสือเดินทาง (Passport) ถ้าเป็นหนังสือเดินทางทั่วไปแบบเราๆ ก็เลือก Regular
21. เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)
22. วันที่ทำหนังสือเดินทาง (ข้อมูลอยู่ในหน้าแรกของ Passport)
23. วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (ข้อมูลอยู่ในหน้าแรกของ Passport)
24. สถานที่ทำหนังสือเดินทาง (เช่น BANGKOK)

25. จุดประสงค์ในการเดินทางไปไต้หวัน ถ้าไปเที่ยวให้ตอบ "Tourism"
26. ช่องนี้เค้าถามว่า เราเคยทำวีซ่าไต้หวันมาก่อนหรือไม่ Yes | No ไปไต้หวันครั้งแรกตอบ "No"
27. วันที่จะเดินทางไปถึงไต้หวัน (วันไป)
28. วันที่จะเดินทางออกจากประเทศไต้หวัน (วันกลับ)
29. ข้อมูลติดต่อของคนที่อยู่ไต้หวัน ที่เราจะไปพักด้วย (ญาติ / เพื่อน / บริษัท / โรงเรียน) **แต่กรณีที่เราไปเที่ยวเท่านั้น พักที่โรงแรม(ไม่ใช่บ้านญาติ) ให้ตอบ " - " ทุกช่องในส่วนนี้
30. ถ้าเราเป็นคนไทย ตอบ "No"
31. กด Next ไปยังหน้าต่อไป (3/4)


หน้า 3/4
หน้านี้เป็นข้อมูลทางอาชญากรรม ผิดกฎหมายต่างๆ ถ้าเราเป็นคนดี ไม่ทำผิดกฎหมาย ก็ตอบ "No" ทุกช่องในหน้านี้... ง่ายๆ เลยค่ะ

จากนั้นกด "Next"


หน้าสุดท้าย..ก่อนกรอก หน้าตาเป็นอย่างภาพข้างบนค่ะ

ส่วนภาพข้างล่างข้อความนี้ เป็นหน้าตาเว็บเวลากรอกข้อมูลแล้วนะคะ  

32. วันที่เรากรอกข้อมูลขอวีซ่าไต้หวันในเว็บนี้ค่ะ
33. เค้าถามว่าเรากรอกข้อมูลในเว็บนี้ โดยผู้อื่นหรือไม่ ถ้ากรอกเอง ตอบ "No"
34. เค้าถามว่าเราจะไปยื่นขอวีซ่า ที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป (ตึกเอ็มไพร์ สาทร) ผ่านเอเย่นหรือไม่ ถ้าจะไปยื่นเอกสารเอง ตอบ "No"
35. ถ้ามั่นใจข้อมูลที่เรากรอกแล้ว กด "Submit"


พอมาถึงหน้าเว็บหน้าตาแบบนี้ แสดงว่าเรากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มวีซ่าไต้หวันเรียบร้อย

36. ที่คาดสีแดงไว้ คือ ชื่อ-นามสกุลของเรา

**ที่ "ขีดเส้นใต้" สีเขียวสะท้อนแสง คือ แบบฟอร์มที่เรากรอกออนไลน์นี้ มีอายุค่ะ อย่างตอนนั้นซูลิกรอกวันที่ 1 พ.ย. 2557  แบบฟอร์มนี้จะต้องยื่นที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ก่อนวันที่ 
1 ธ.ค. 2557 มิเช่นนั้น ต้องเข้ามากรอกใหม่อีกรอบนะ

37. คือ ให้เรากด Print เอกสารแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ออกมา หน้าตาตามภาพด้านล่าง มี 2 หน้า


38. คือบริเวณที่เราจะติดรูป 2 คูณ 2 นิ้ว ลงไปค่ะ แต่มันจะไม่พอดีทีเดียว ต้องเล็มออกเล็กน้อย

ในหน้าที่ 2  ส่วนที่คาดสีแดงไว้ (Applicant's Signature) คือ 
ให้เราเซ็นชื่อตัวเอง เซ็นให้เหมือนในหนังสือเดินทางนะคะ ^^


เท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าไต้หวันออนไลน์แล้วนะคะ ที่เหลือคือเตรียมเอกสารให้พร้อมในการขอวีซ่า ที่ต้องไปยื่นที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ตึกเอ็มไพร์ สาทร (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูบทความตอนที่แล้ว)


No comments:

Post a Comment